182-maktabning 2015-2016 o’quv yilidagi sinflar tarkibi.

1-sinflar

o’quvchi soni

2sinflar

o’quvchi soni

3sinflar

o’quvchi soni

4sinflar

o’quvchi soni

1 «А» rus – 42 ta

2 «А» rus – 31 ta

3 «А» rus – 38 ta

4 «А» rus – 36 ta

1 «Б» rus – 40 ta

2 «Б» rus – 32 ta

3 «Б» rus – 32ta

4 «Б» rus – 32 ta

1 «В» rus – 38 ta

2 «В» rus – 36 ta

3 «В» rus – 33 ta

4 «В» rus – 37 ta

1 «Г» o’zbek – 42 ta

2 «Г» o’zbek – 27

3 «Г»o’zbek

– 32ta

4 «Г» o’zbek–33

 2 «Д» o’zbek – 23

Jami: 147 ta o’quvchi

Jami: 139 ta o’quvchi

Jami: 145 ta o’quvchi

Jami: 131 ta o’quvchi

1 sinf rus – 113

2 sinf rus – 108

3 sinf rus – 116

4 sinf rus – 97

1 sinf o’zbek — 34

2 sinf o’zbek — 31

3 sinf o’zbek — 29

4 sinf o’zbek — 34

5sinflar

o’quvchi soni

6sinflar

o’quvchi soni

7sinflar

o’quvchi soni

8sinflar

o’quvchi soni

9sinflar

o’quvchi soni

5 «А» rus – 36 ta

6 «А» rus – 45 ta

7 «А» rus – 28 ta

8 «А» rus – 35 ta

9 «А» rus – 35 ta

5 «В» rus – 32 ta

6 «Б» rus – 46 ta

7 «Б» rus – 27 ta

8 «Б» rus – 31ta

9 «Б» rus – 34 ta

5 «Д» o’zbek – 32 ta

6 «Г» o’zbek – 34

7 «Э» rus – 34 ta

8 «Э» rus – 31 ta

9 «Г» o’zbek –31

9 «З» o’zbek –41

5 «Э» rus – 34 ta

7 «Г» o’zbek –33

8 «Г» o’zbek -29

Jami: 130 ta o’quvchi

Jami: 133 ta o’quvchi

Jami: 110 ta o’quvchi

Jami: 129 ta o’quvchi

Jami: 195 ta o’quvchi

5 sinf rus – 99

6 sinf rus – 103

7 sinf rus – 28

8 sinf rus – 87

9 sinf rus – 117

5 sinf o’zbek – 31

6 sinf o’zbek — 30

7 sinf o’zbek — 28

8 sinf o’zbek — 42

9 sinf o’zbek — 78

Jami o’quvchilar soni: 1 — 9 sinflarda – 1190 ta

Jami rus o’quvchilar soni:  884 ta

Jami o’zbek o’quvchilar soni:  306 ta

Jami o’quvchilar soni: 1 — 4 sinflarda – 584 ta

Jami rus o’quvchilar soni:  427 ta

Jami o’zbek o’quvchilar soni: 157 ta

Jami o’quvchilar soni: 5 — 9 sinflarda – 697 ta

Jami rus o’quvchilar soni:  488 ta

Jami o’zbek o’quvchilar soni:  306 ta

Jami sinflar soni: 35 ta.

Jami rus sinflar soni: 25 ta

Jami o’zbek  sinflar soni: 10 ta

Jami boshlang’ich sinflar soni: 17 ta

Rus boshlang’ich sinflar soni: 12 ta

O’zbek boshlang’ich sinflar soni: 5 ta

Jami katta  sinflar soni: 18 ta

Rus katta sinflar soni: 13 ta

O’zbek katta sinflar soni:5 ta

Leave a Reply